Speaker

Lek. dent. Mateusz Szkliniarz
09 Mar 2018
2:00pm - 3:00pm
Hands On Course
KRAKDENT 2018
stoisko KaVo Kerr D67
Hala Dunaj
Kraków
Poland
View Map

Wybrane aspekty diagnostyki 3D w endodoncji

Tradycyjnie, warunkiem powodzenia leczenia endodontycznego jest prawidłowe opracowanie kanałów oraz ich szczelne wypełnienie po skutecznej irygacji. Nie byłoby to jednak możliwe bez właściwie przeprowadzonej diagnostyki zarówno w odniesieniu do określenia długości roboczej, jak i uzyskania pełnego, radiologicznego obrazu konfiguracji, kształtu i przebiegu kanałów korzeniowych. W tym kontekście coraz większą popularność i uznanie użytkowników zyskują radiologiczne urządzenia 3D, które, w odróżnieniu od urządzeń oferujących obraz dwuwymiarowy, zapewniają objętościowe, dokładne zobrazowanie wszelkich szczegółów istotnych dla sukcesu zabiegów endodontycznych. Poznaj argumenty przemawiające za wykorzystaniem tego typu urządzeń w Twojej praktyce.

Udział jest bezpłatny. Obowiązują zapisy pod adresem: biuro@kavokerr.com

Back to Courses and Events