Super-Sep

Rozwiązania dla pracowni protetycznych

Izolator do gipsu na bazie alkoholu, który nie tworzy dodatkowej warstwy i schnie w kontakcie z gipsem. Natychmiast po aplikacji Super-Sep można stosować gips i masę ogniotrwałą.

Super-Sep

36607SUPER 500 ML(spray dispenser included)

Dokumentacja

Wyświetla 1 - 1 z 1
Super Sed (Europe) SDS
Typ dokumentu: Karty charakterystyki produktu