• FlexibleClearanceGuide_01
  • FlexibleClearanceGuide_02

Flexible Clearance Guide

Rozmaitości

Miękki, termoplastyczny przyrząd z płytkami do pomiaru przestrzeni pomiędzy nadbudową z wosku lub podbudową i modelem przeciwstawnym, przeznaczony do określenia grubości licowania. Flexible Clearance Guide zawiera płytki o grubości 0,5, 1,0, 1,5, 2,5 i 3,0 mm.

Przyrząd zalecany do stosowania wyłącznie w pracowniach protetycznych!

Uzupełnienia

004-005Flexible Clearance Guide, 2 szt.