TF™ Sączki papierowe

Obturacja/wypełnianie kanałów

Sączki papierowe mają średnicę i rozszerzenie dostosowane do odpowiedniego systemu pilników.

TF Adaptive

815-1570TF ADAPTIVE OPAKOWANIE MAŁYCH, ŻÓŁTYCH SĄCZKÓW PAPIEROWYCH — SM2 – 100 SZT.
815-1571TF ADAPTIVE OPAKOWANIE MAŁYCH, CZERWONYCH SĄCZKÓW PAPIEROWYCH — SM3– 100 SZT.
815-1572TF ADAPTIVE OPAKOWANIE ŚREDNICH/DUŻYCH, ZIELONYCH SĄCZKÓW PAPIEROWYCH — ML1– 100 SZT.
815-1573TF ADAPTIVE OPAKOWANIE ŚREDNICH/DUŻYCH, ŻÓŁTYCH SĄCZKÓW PAPIEROWYCH — ML2– 100 SZT.
815-1574TF ADAPTIVE OPAKOWANIE ŚREDNICH/DUŻYCH, CZERWONYCH SĄCZKÓW PAPIEROWYCH — ML3– 100 SZT.
815-1575TF ADAPTIVE OPAKOWANIE MAŁYCH, RÓŻNYCH SĄCZKÓW PAPIEROWYCH — SM2, SM3– 100 SZT.
815-1576TF ADAPTIVE OPAKOWANIE ŚREDNICH/DUŻYCH, RÓŻNYCH SĄCZKÓW PAPIEROWYCH — ML1, ML2, ML3– 100 SZT.