Uyum ve Şeffaflık

KAVO KERR GROUP’UN FEDERAL DOKTOR ÖDEMELERİ SUNSHINE YASASI HÜKÜMLERİNE UYGUNLUK BEYANI

Açık Ödemeler/Doktor Ödemeleri Sunshine Yasası (“Açık Ödemeler”) 2010 yılının Mart ayında, Uygun Bakım Yasası kapsamında yasalaştırılmıştır. Bu yasa hakkında resmi kılavuzu, http://go.cms.gov/openpayments adresindeki Sağlık Bakım ve Sağlık Yardım Hizmetleri Merkezi (“CMS”) web sitesinde bulabilirsiniz. Aşağıdaki metin, size kolaylık sağlaması amacıyla, CMS tarafından yayınlanan resmi materyallerden hazırlanmış olup yasal bir tavsiye teşkil etmemektedir.

Açık Ödemeler (Doktor Ödemeleri Sunshine Yasası) Nedir?

Federal Uygun Bakım Yasası Bölüm 6002 hükümleri, (genellikle Sunshine Yasası olarak atıfta bulunulan, ancak resmi adı “Açık Ödemeler” olan) Ulusal Doktor Ödemeleri Şeffaflık Programı olarak bilinen bir şeffaflık programını içermektedir. Açık Ödemeler uyarınca, ilgili üreticiler, kapsam altındaki alıcılara yapılan belirli ödemeler ile sağlanan diğer bedel transferlerini yıllık esas üzerinden CMS’ye rapor etmekle yükümlüdürler.

 

Açık Ödemeler uyarınca “kapsam altındaki alıcı” kimdir?

Kapsam altındaki alıcı, bir doktor ya da eğitim hastanesi olarak tanımlanmaktadır. Doktor terimi, mevcut durumda hasta tedavi edip etmediklerine bakılmaksızın, aktif bir eyalet lisansına sahip tıp doktorları ve osteopati uzmanları, diş hekimleri, ağız diş ve çene cerrahları, ayak hastalıkları uzmanları, optometri uzmanları ile kiropraktörleri içermektedir. Tıp asistanları, öğrencileri, pratisyen hemşireler ve eczacılar, kapsam altındaki alıcılar olarak değerlendirilmemektedirler.

CMS, yıllık esas üzerinden bir eğitim hastaneleri listesi yayımlamayı taahhüt etmiştir. Mevcut eğitim hastaneleri listesine şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.cms.gov/OpenPayments/Program-Participants/Physicians-and-Teaching-Hospitals/Physicians-and-Teaching-Hospitals.html

 

Açık Ödemeler kapsamında hangi bedel transferleri için bildirimde bulunulacaktır?

01 Ağustos 2013 tarihinden itibaren başlamak üzere, kapsam altındaki alıcılara yönelik, doğrudan ve dolaylı ödemeler kayıt altına alınıp CMS’ye bildirilmelidir. Bildirime tabi ödemeler ya da değer transferleri, bu şekilde sınırlı olmamak üzere, şunları içermektedir: danışmanlık ücretleri, konuşmacı ücretleri, hizmet karşılığı ödenen ücretler ve diğer benzeri ücretler, hediyeler, ağırlama, yiyecek içecekler, seyahat, konaklama geri ödemeleri, doktorun kullanımına yönelik eğitim materyalleri, araştırma, klinik deney ve bağış ödemeleri, isim hakkı ya da lisans ödemeleri, kapsam altındaki alıcılar adına yapılan hayırseverlik ödemeleri, eğitim hastanelerine ödenen ücretler ve mevcut ya da olası mülkiyet ya da yatırım payları.

 

Açık Ödemeler kapsamında CMS’ye bildirimlerde bulunulmasından kimler sorumludurlar?

Kapsam altındaki ürünlerin (Sağlık Bakım/ Sağlık Yardım/CHIP kapsamında geri ödenen ya da geri ödeme kapsamında bulunan veya FDA onayı, lisansı ya da izni gerektiren ilaçlar, cihazlar, biyolojik ürünler ve tıbbi malzemeler) (Amerika Birleşik Devletleri ya da Amerika Birleşik Devletlerinin bir bölgesinde ya da toprağında ya da etki alanında fiziksel bir ofisi bulunan ya da faaliyetler yürüten veya bu şekildeki bir kurumun ortak mülkiyetinde yer alan ve bu şekildeki bir kuruma yardım ya da destek sağlayan ve kapsam altındaki ilaç, cihaz, biyolojik ürün ya da tıbbi malzemenin üretimi, hazırlanması, dağıtılması, birleştirilmesi ya da dönüştürülmesi alanında faaliyet gösteren) üreticileri, CMS’ye bu hususta bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.

Kapsam altındaki bir üründe mülkiyet hakkı alan bayiler ile satıcılar da genellikle, Açık Ödemeler kapsamında bedel transferlerinin bildirilmesinden sorumludurlar.

 

İlk raporlar CMS’ye ne zaman sunulacaktır?

31 Mart 2014 günü, kapsam altındaki üreticiler 01 Ağustos ila 31 Aralık 2013 dönemine yönelik toplam harcama raporlarını CMS’ye sunmalıdırlar. 2014 yılı Mayıs ayında, kapsam altındaki üreticiler aynı dönem için ayrıntılı harcama raporları sunacaklardır. Bu ödemeler, bunun ardından, yaklaşık 30 Eylül 2014 tarihinde, CMS tarafından kamuya açıklanacak ve web sitesi üzerinde aranabilir şekilde yayınlanacaktır.

 

Kapsam altındaki alıcılar, kendilerine yapılan bildirilen ödemeleri gözden geçirme fırsatına sahip olacaklar mıdır?

Evet, kapsam altındaki alıcılar, söz konusu verilerin kamuya açıklanmasından önce bildirime tabi bilgileri gözden geçirebilecekler ve doğru olmadıklarına inandıkları verilere itiraz edebileceklerdir. CMS 45 günlük bir inceleme ve düzeltme süresi sağlamaktadır; bu süre içerisinde kapsam altındaki alıcılar CMS güvenlikli web sitesinde kayıt olup oturum açabilecekler ve böylelikle üreticiler tarafından kendileri adına sunulan verileri inceleyip belirli ödemeler ile diğer bedel transferlerine itiraz etmeyi seçebileceklerdir. Bir itiraz sürecinin başlatılmasının hemen ardından, üreticiler söz konusu itirazı çözüme kavuşturup verileri düzeltmeye başlayabileceklerdir. Gözden geçirme ve düzeltme süresinin sona ermesinin ardından, üreticilere itirazları çözüme kavuşturmak amacıyla verileri düzeltmek için ilave 15 gün daha verilecektir. İtiraz edilmeyen veriler, yıllık 45 günlük gözden geçirme ve düzeltme süresinin sona ermesinin ardından yayınlanmak üzere sonuçlandırılacaktır. Düzeltme ve gözden geçirme süresi, en geç 01 Ağustos 2014 tarihinden itibaren başlayacaktır.

 

Şirketimiz gözden geçirme sürecine yardımcı olmak için neler yapmaktadır?

Doktorlar ile eğitim hastanelerine yönelik kapsam dahilindeki bütün ödemeler ile bedel transferlerini izliyoruz. Doktorlarımız ile şirketimiz hakkında doğru bir sunum yapabilmek için bu verilerin doğru olması zorunludur. Bundan dolayı, kapsam altındaki alıcıların işlemleri onaylamaları ya da işlemlere itiraz etmeleri için doğrudan işletmemizle iletişime geçebilecekleri bir kurum içi sistem oluşturmak için çalışıyoruz. Bu sistem devreye alındığında ilave bilgiler temin edilecektir.

 

İlave bilgileri nereden bulabilirim?

Bütün sağlık çalışanların, Açık Ödemeler hakkında bilgi almalarını ve programla ilgili güncel bilgilere sahip olmak için CMS’ye kaydolmalarını teşvik ediyoruz. CMS’ye kaydolmak için link: http://go.cms.gov/openpayments.

 

Açık Ödemeler hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabilirim?

Aşağıda kullanabileceğiniz bazı ilave referans materyalleri listelenmektedir:

 

CMS’den Açık Ödemeler Son Kuralı: Belgeyi bulabileceğiniz adres: http://go.cms.gov/openpayments

- Sıkça Sorulan Sorular: CMS’nin Açık Ödemelere ilişkin bir SSS belgesi bulunmaktadır. Belgeyi bulabileceğiniz adres: http://go.cms.gov/openpayments

- CMS Doktor Bilgi Formu: Bu yasanın uygulanmasından sorumlu düzenleyici kurum olan Sağlık Bakım ve Sağlık Yardım Hizmetleri Merkezinden (CMS) doğrudan doktorlar için düzenlenen Açık Ödemeler özeti. Belgeyi bulabileceğiniz adres: https://www.cms.gov/OpenPayments/Program-Participants/Physicians-and-Teaching-Hospitals/Physicians-and-Teaching-Hospitals.html

- CMS Eğitim Hastanesi Bilgi Formu: CMS’den doğrudan eğitim hastaneleri için düzenlenen Açık Ödemeler özeti. Belgeyi bulabileceğiniz adres:https://www.cms.gov/OpenPayments/Program-Participants/Physicians-and-Teaching-Hospitals/Physicians-and-Teaching-Hospitals.html

- Doktorlar İçin AdvaMed Broşürü: Bir iş ortağı ve güvenilir kaynaktan Açık Ödemeler hakkında daha fazla bilgi sağlanan, doktorlar/diş hekimler/ortodontistler için düzenlenen bildirim. http://www.advamed.org/resource-center/brochure-physicians-sunshine-act

- Eğitim Hastaneleri İçin AdvaMed Broşürü: Bir iş ortağı ve güvenilir kaynaktan Açık Ödemeler hakkında daha fazla bilgi sağlanan, hastaneler için bildirim: http://www.advamed.org/resource-center/brochure-teaching-hospitals-sunshine-act

 

KaVo Kerr Kapsamlı Uygunluk Programı Beyanı

KaVo Şirketleri

KAPSAMLI UYGUNLUK PROGRAMI BEYANI

 

1 Temmuz 2021,

KaVo Dental Şirketleri (“KaVo”)1 en yüksek iş ahlakı ve etik kuralları standartları uyarınca iş yapmayı taahhüt etmektedirler. Etik ve uyumlu davranışlarla elde etmiş olduğumuz itibarımızı, değerli bir kurumsal varlık olarak görüyoruz. KaVo’nun her bir çalışanına, bu varlığın korunması ve güçlendirilmesi sorumluluğu verilmiştir.

KaVo, Şirketin ABD sağlık çalışanları ve ilişkili organizasyonları ile olan etkileşimlerine dair belirli kısıtlamalar ve bildirim gereklilikleri getirmekte olan ABD federal ve eyalet yasa ve yönetmeliklerine riayet etmeyi taahhüt etmektedir. Şirket, bu hususta en önemlisi olan Federal Doktor Ödemeleri Sunshine Yasası uyarınca, ABD Sağlık Bakım ve Sağlık Yardım Hizmetleri Merkezine, ABD doktorları ile eğitim hastanelerine sağlanan ödemeler ile diğer bedel transferleri hakkında, yıllık esas üzerinden rapor sunmakla yükümlüdür. Bu şeffaflık yasası kapsamında bildirime tabi olan ödeme tipleri arasında, bu şekilde bir sınırlandırma olmaksızın, danışmanlık ücretleri, yemek, seyahat, hayırseverlik bağışları, klinik deney ve araştırmalara yönelik ödemeler ve doktor eğitim materyalleri yer almaktadır. Şirket, bu ödemeler ile bedel transferlerini, ABD yasa ve yönetmelikleri uyarınca talep edildiği üzere, izleme ve rapor etme yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimiz, ABD federal ve eyalet şeffaflık yasaları kapsamındaki yükümlülüklere riayet edilmesinin yanı sıra, California Sağlık ve Güvenlik Yasası, Bölüm 104, Kısım 15, Alan 8, Madde 119400-119402 (“Kanun”) hükümleri uyarınca, dental/tıbbi cihaz üreticisine uygulanabilecek olan Kanun gerekliliklerine dair iyi niyetli anlayışımıza istinaden, bir Uygunluk Programı tesis etmiştir. Şirketimiz, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı Genel Müfettişlik Dairesi tarafından yayınlanan (ve tıbbi cihaz üreticilerine yönelik olduğu açıkça belirtilen) Farmasötik Üreticileri İçin Uygunluk Programında yer almakta olan gerekliliklere uygun bir Uygunluk Programı da geliştirmiştir.  Uygunluk Programımızda, Şirketimizin büyüklüğü, kurumsal yapısı, dental/tıbbi cihaz üreticisi olarak işlerimizin niteliği dikkate alınmak suretiyle gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Tıbbi cihaz endüstrisi, AdvaMed Sağlık Çalışanları İle Etkileşimlere Dair Etik Kurallarında (“AdvaMed Kuralları”) yer alan temellere dayanmaktadır ve Şirketimizin Uygunluk Programı da bu temellere uygun olarak tasarlanmıştır. AdvaMed Kuralları, tıbbi cihaz endüstrisi tarafından tesis edilmiş, gönüllülük esasına dayanan etik kurallardır. Temel olarak, Amerika Farmasötik Araştırma Kurumları ve Üreticilerinin Sağlık Çalışanları İle Etkileşimlerine İlişkin Yasa ile benzerlik göstermekle birlikte, tıbbi cihaz üreticileri ile sağlık çalışanları arasındaki benzersiz etkileşimleri yansıtmaktadır.

İlgili politikaların kabul edilmesi çalışanların uygunsuz davranışlarının tamamen ortadan kaldıracağına dair bir garanti sağlamamaktadır, ancak Şirketimiz çalışanlarından Davranış Kurallarımıza, sağlık uygunluk politikalarını ve AdvaMed Yasasını desteklemek üzere kabul edilen diğer politikalara riayet etmelerini beklemektedir. Ayrıca, Uygunluk Programımız ihlallerin tespit edilip önlenmesi için tasarlanmıştır. Şirketimiz, yasa ya da şirket politikalarının olası ihlalleri hakkında bilgi alması durumunda, uygun olan yerlerde, gelecekte meydana gelebilecek olası ihlalleri önlemek üzere, bu hususu soruşturacak, disiplin işlemlerini gerçekleştirecek ve/veya düzeltici faaliyetleri uygulayacaktır. Uygunluk Programımızın bu açıklaması, uygulamış olduğumuz planı yansıtmaktadır. İyileştirmeler yapmak için programı periyodik olarak yeniden değerlendireceğiz ve gerekmesi durumunda ilgili unsurları açıklığa kavuşturacağız. Şirketimiz, müşterileri, çalışanları, paydaşları, iş topluluğu ve eyalet ile federal hükümetlerle olan ilişkilerinde, her zaman en yüksek iş ahlak ve davranış kuralları ve gerekliliklerini sürdürüp uygulamayı taahhüt etmektedir.

 

Yıllık Kapsamlı Uygunluk Programı Açıklaması

 

California Sağlık ve Güvenlik Yasası Madde 119400-119402

I. KaVo Uygunluk Programı Genel Açıklaması

A. Liderlik ve Yapı

 

Şirketimizin Uygunluk Programı KaVo Uygunluk Departmanı tarafından geliştirilmiştir. Şirketimiz, düzenli Uygunluk Komitesi toplantıları gerçekleştirilmektedir ve kurumsal uygunluk departmanı tarafından denetlenip izlenmektedir.

B. Politikalar ve Prosedürler

 

Şirketimiz, yüksek etik standartlarını uygulayan ve tabi olunan yasalar, yönetmelikler ve endüstri davranış kuralları kapsamındaki sağlık uygunluk yükümlülüklerini karşılayan yazılı politikalar ve prosedürler düzenlemiş ve uygulamaktadır. Bütün Şirket çalışanları bu politikalar kapsamındadır ve bu politikalar uygunluk, bir istihdam koşuludur.

Bu politikalardan biri de 2018 yılında revize edilip güncellenmiş olan Envista Davranış Kurallarıdır. Çalışanlardan her biri, yıllık esas üzerinden, söz konusu Davranış Kurallarını okuduğunu, anladığını ve uygunluk sağlamayı kabul ettiğini onaylamakla ve bilgisi kapsamında bulunan, şüphelenilen ya da fili etik ya da uygunluk sorunlarını, endişelerini ya da ihlallerini açıklamakla yükümlüdür.

Şirketimizin, California’da yerleşik satış uzmanları bulunmaktadır. Şirket, bu satış uzmanları yoluyla ve diğer şekillerde, California sağlık bakım hizmeti sağlayıcılarıyla promosyon faaliyetleri düzenlemektedir. Şirket, reçeteye tabi ürünleri reçete etmek üzere California eyaleti tarafından lisans verilen kişiler, tıp öğrencileri ve ilaç formül komitesi üyeleri dahil olmak üzere, California tıp ve sağlık çalışanı başına yapılan promosyon harcamasına 5.000 $ tutarında yıllık bir limit getirmiştir.

C. Eğitim ve Kurslar

 

Bütün satış, pazarlama ve araştırma-geliştirme çalışanları için etik ve uygunluk eğitimleri sağlıyoruz. Davranış Kurallarımız, şirket politikaları ve tabi olunan uygunluk yasaları, yönetmelikleri ve endüstri kuralları hakkında eğitim veriyoruz. Yeni çalışanlara eğitim sağlıyor, ilk satış eğitimi planlarımıza uygunluk eğitimi konusunu dahil ediyor ve gerek yıllık gerekse tek seferlik uygunluk eğitimleri sağlıyoruz. Şirket toplantılarında uygunluk rehberliği sağlıyoruz ve çalışanlardan gelen uygunluk sorularını cevaplıyoruz.

D. Uygunluk Bildirimleri

 

Şirketimiz, herkesin gerek coğrafi gerekse operasyonel sınırlar boyunca açık tartışma kültürünü teşvik edip benimsediği bir çalışma ortamı kurup sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Çalışanlar, etik ve uygunluk sorunlarının çözümünde rehberlik aramaları için teşvik edilmektedirler. Bu rehberliği doğrudan Uygunluk Departmanından elde edebileceklerdir. Şüphelenilen ya da fiili, etik olmayan ya da uygun olmayan davranışları, yasa ve yönetmelik ihlallerini ve Davranış Kuralları ile şirket politikaları ihlallerini bildirmekle yükümlüdürler. Çalışanların ve üçüncü tarafların bu bildirimleri, kimliklerini saklı tutmak suretiyle ve misilleme tehdidi bulunmaksızın, yapabilecekleri, bağımsız, üçüncü tarafça işletilen bir Uygunluk Yardım Hattına erişim sağlanmaktadır (www.envistaintegrity.com).

E. Denetim ve İzleme

 

Şirketimiz, süreçleri ile uygulamalarını geliştirmek üzere potansiyel sorunlar ile fırsatları tespit edip gereken şekilde harekete geçmek üzere, uygunluk eksikliği analizleri, süreç gözden geçirmeleri ve veri analizleri gerçekleştirmektedir. Bunlar, yeni ve revize politikaları, yeni eğitim ve iletişim girişimleri ile düzeltici faaliyetlerin geliştirilmesini sağlayan Uygunluk Departmanı ile işletme arasında yer alan işbirliği kapsamındaki çabalar niteliğindedir.

F. Olası İhlallere Yönelik Soruşturmalar ve Müdahaleler

 

Uygunluk Departmanımız, potansiyel yasa, yönetmelik, endüstri kuralları, Davranış Kuralları ve şirket politikaları ihlallerini tespit etmek üzere, şirket fonksiyonları ve faaliyetlerini izlemektedir. Potansiyel ihlaller derhal ve kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır ve uygun düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

G. Düzeltici Faaliyet

 

Şirketimiz, tespit edilen bir ihlale karşı sağlanacak uygun müdahalenin tespiti sürecinde, düzeltici faaliyete yönelik muhtelif seçenekleri değerlendirir. Bu seçenekler arasında, ihlale ve işten çıkarmaya kadar varan disiplin işlemlerinin uygulanmasına yol açmış ya da bu sürece katkıda bulunmuş olabilecek politika, uygulama ya da eğitim eksikliklerinin giderilmesi yer almaktadır.

Şirketimizin Uygunluk Programı ile bu beyanın bir sureti, 855-681-1978 numaralı telefonu arayarak alınabilecektir.

 

1 Markalar: Aribex, Gendex, KaVo, DCI Equipment, i-CAT, Marus, DEXIS, Imaging Sciences International, Instrumentarium, PaloDex, Pelton & Crane ve SOREDEX.

 

Kerr Şirketleri

KAPSAMLI UYGUNLUK PROGRAMI BEYANI

 

1 Temmuz 2021,

Kerr Kerr Şirketleri1 en yüksek iş ahlakı ve etik kuralları standartları uyarınca iş yapmayı taahhüt etmektedirler. Etik ve uyumlu davranışlarla elde etmiş olduğumuz itibarımızı, değerli bir kurumsal varlık olarak görüyoruz. Kerr Şirketlerinin her bir çalışanına, bu varlığın korunması ve güçlendirilmesi sorumluluğu verilmiştir.

Kerr Şirketleri, Şirketin ABD sağlık çalışanları ve ilişkili organizasyonları ile olan etkileşimlerine dair belirli kısıtlamalar ve bildirim gereklilikleri getirmekte olan ABD federal ve eyalet yasa ve yönetmeliklerine riayet etmeyi taahhüt etmektedir. Şirket, bu hususta en önemlisi olan Federal Doktor Ödemeleri Sunshine Yasası uyarınca, ABD Sağlık Bakım ve Sağlık Yardım Hizmetleri Merkezine, ABD doktorları ile eğitim hastanelerine sağlanan ödemeler ile diğer bedel transferleri hakkında, yıllık esas üzerinden rapor sunmakla yükümlüdür. Bu şeffaflık yasası kapsamında bildirime tabi olan ödeme tipleri arasında, bu şekilde bir sınırlandırma olmaksızın, danışmanlık ücretleri, yemek, seyahat, hayırseverlik bağışları, klinik deney ve araştırmalara yönelik ödemeler ve doktor eğitim materyalleri yer almaktadır. Şirket, bu ödemeler ile bedel transferlerini, ABD yasa ve yönetmelikleri uyarınca talep edildiği üzere, izleme ve rapor etme yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimiz, ABD federal ve eyalet şeffaflık yasaları kapsamındaki yükümlülüklere riayet edilmesinin yanı sıra, California Sağlık ve Güvenlik Yasası, Bölüm 104, Kısım 15, Alan 8, Madde 119400-119402 (“Kanun”) hükümleri uyarınca, dental/tıbbi cihaz üreticisine uygulanabilecek olan Kanun gerekliliklerine dair iyi niyetli anlayışımıza istinaden, bir Uygunluk Programı tesis etmiştir. Şirketimiz, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı Genel Müfettişlik Dairesi tarafından yayınlanan (ve tıbbi cihaz üreticilerine yönelik olduğu açıkça belirtilen) Farmasötik Üreticileri İçin Uygunluk Programında yer almakta olan gerekliliklere uygun bir Uygunluk Programı da geliştirmiştir. Uygunluk Programımızda, Şirketimizin büyüklüğü, kurumsal yapısı, dental/tıbbi cihaz üreticisi olarak işlerimizin niteliği dikkate alınmak suretiyle gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Tıbbi cihaz endüstrisi, AdvaMed Sağlık Çalışanları İle Etkileşimlere Dair Etik Kurallarında (“AdvaMed Kuralları”) yer alan temellere dayanmaktadır ve Şirketimizin Uygunluk Programı da bu temellere uygun olarak tasarlanmıştır. AdvaMed Kuralları, tıbbi cihaz endüstrisi tarafından tesis edilmiş, gönüllülük esasına dayanan etik kurallardır. Temel olarak, Amerika Farmasötik Araştırma Kurumları ve Üreticilerinin Sağlık Çalışanları İle Etkileşimlerine İlişkin Yasa ile benzerlik göstermekle birlikte, tıbbi cihaz üreticileri ile sağlık çalışanları arasındaki benzersiz etkileşimleri yansıtmaktadır.

İlgili politikaların kabul edilmesi çalışanların uygunsuz davranışlarının tamamen ortadan kaldıracağına dair bir garanti sağlamamaktadır, ancak Şirketimiz çalışanlarından Davranış Kurallarımıza, sağlık uygunluk politikalarını ve AdvaMed Yasasını desteklemek üzere kabul edilen diğer politikalara riayet etmelerini beklemektedir. Ayrıca, Uygunluk Programımız ihlallerin tespit edilip önlenmesi için tasarlanmıştır. Şirketimiz, yasa ya da şirket politikalarının olası ihlalleri hakkında bilgi alması durumunda, uygun olan yerlerde, gelecekte meydana gelebilecek olası ihlalleri önlemek üzere, bu hususu soruşturacak, disiplin işlemlerini gerçekleştirecek ve/veya düzeltici faaliyetleri uygulayacaktır. Uygunluk Programımızın bu açıklaması, uygulamış olduğumuz planı yansıtmaktadır. İyileştirmeler yapmak için programı periyodik olarak yeniden değerlendireceğiz ve gerekmesi durumunda ilgili unsurları açıklığa kavuşturacağız. Şirketimiz, müşterileri, çalışanları, paydaşları, iş topluluğu ve eyalet ile federal hükümetlerle olan ilişkilerinde, her zaman en yüksek iş ahlak ve davranış kuralları ve gerekliliklerini sürdürüp uygulamayı taahhüt etmektedir.

Yıllık Kapsamlı Uygunluk Programı Açıklaması

 

California Sağlık ve Güvenlik Yasası Madde 119400-119402

I. Kerr Şirketleri Uygunluk Programı Genel Açıklaması

A. Liderlik ve Yapı

 

Şirket Uygunluk Programımız, Kerr Şirketlerinin Uygunluk Programı Departmanı tarafından geliştirilmiştir. Şirketimiz, düzenli Uygunluk Komitesi toplantıları gerçekleştirilmektedir ve kurumsal uygunluk departmanı tarafından denetlenip izlenmektedir.

B. Politikalar ve Prosedürler

 

Şirketimiz, yüksek etik standartlarını uygulayan ve tabi olunan yasalar, yönetmelikler ve endüstri davranış kuralları kapsamındaki sağlık uygunluk yükümlülüklerini karşılayan yazılı politikalar ve prosedürler düzenlemiş ve uygulamaktadır. Bütün Şirket çalışanları bu politikalar kapsamındadır ve bu politikalar uygunluk, bir istihdam koşuludur.

Bu politikalardan biri de 2021 yılında revize edilip güncellenmiş olan Envista Davranış Kurallarıdır. Çalışanlardan her biri, yıllık esas üzerinden, söz konusu Davranış Kurallarını okuduğunu, anladığını ve uygunluk sağlamayı kabul ettiğini onaylamakla ve bilgisi kapsamında bulunan, şüphelenilen ya da fili etik ya da uygunluk sorunlarını, endişelerini ya da ihlallerini açıklamakla yükümlüdür.

Şirketimizin, California’da yerleşik satış uzmanları bulunmaktadır. Şirket, bu satış uzmanları yoluyla ve diğer şekillerde, California sağlık bakım hizmeti sağlayıcılarıyla promosyon faaliyetleri düzenlemektedir. Şirket, reçeteye tabi ürünleri reçete etmek üzere California eyaleti tarafından lisans verilen kişiler, tıp öğrencileri ve ilaç formül komitesi üyeleri dahil olmak üzere, California tıp ve sağlık çalışanı başına yapılan promosyon harcamasına 5.000 $ tutarında yıllık bir limit getirmiştir.

C. Eğitim ve Kurslar

 

Bütün satış, pazarlama ve araştırma-geliştirme çalışanları için etik ve uygunluk eğitimleri sağlıyoruz. Davranış Kurallarımız, şirket politikaları ve tabi olunan uygunluk yasaları, yönetmelikleri ve endüstri kuralları hakkında eğitim veriyoruz. Yeni çalışanlara eğitim sağlıyor, ilk satış eğitimi planlarımıza uygunluk eğitimi konusunu dahil ediyor ve gerek yıllık gerekse tek seferlik uygunluk eğitimleri sağlıyoruz. Şirket toplantılarında uygunluk rehberliği sağlıyoruz ve çalışanlardan gelen uygunluk sorularını cevaplıyoruz.

D. Uygunluk Bildirimleri

 

Şirketimiz, herkesin gerek coğrafi gerekse operasyonel sınırlar boyunca açık tartışma kültürünü teşvik edip benimsediği bir çalışma ortamı kurup sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Çalışanlar, etik ve uygunluk sorunlarının çözümünde rehberlik aramaları için teşvik edilmektedirler. Bu rehberliği doğrudan Uygunluk Departmanından elde edebileceklerdir. Şüphelenilen ya da fiili, etik olmayan ya da uygun olmayan davranışları, yasa ve yönetmelik ihlallerini ve Davranış Kuralları ile şirket politikaları ihlallerini bildirmekle yükümlüdürler. Çalışanların ve üçüncü tarafların bu bildirimleri, kimliklerini saklı tutmak suretiyle ve misilleme tehdidi bulunmaksızın, yapabilecekleri, bağımsız, üçüncü tarafça işletilen bir Uygunluk Yardım Hattına erişim sağlanmaktadır (www.envistaintegrity.com/).

E. Denetim ve İzleme

 

Şirketimiz, süreçleri ile uygulamalarını geliştirmek üzere potansiyel sorunlar ile fırsatları tespit edip gereken şekilde harekete geçmek üzere, uygunluk eksikliği analizleri, süreç gözden geçirmeleri ve veri analizleri gerçekleştirmektedir. Bunlar, yeni ve revize politikaları, yeni eğitim ve iletişim girişimleri ile düzeltici faaliyetlerin geliştirilmesini sağlayan Uygunluk Departmanı ile işletme arasında yer alan işbirliği kapsamındaki çabalar niteliğindedir.

F. Olası İhlallere Yönelik Soruşturmalar ve Müdahaleler

 

Uygunluk Departmanımız, potansiyel yasa, yönetmelik, endüstri kuralları, Davranış Kuralları ve şirket politikaları ihlallerini tespit etmek üzere, şirket fonksiyonları ve faaliyetlerini izlemektedir. Potansiyel ihlaller derhal ve kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır ve uygun düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

G. Düzeltici Faaliyet

 

Şirketimiz, tespit edilen bir ihlale karşı sağlanacak uygun müdahalenin tespiti sürecinde, düzeltici faaliyete yönelik muhtelif seçenekleri değerlendirir. Bu seçenekler arasında, ihlale ve işten çıkarmaya kadar varan disiplin işlemlerinin uygulanmasına yol açmış ya da bu sürece katkıda bulunmuş olabilecek politika, uygulama ya da eğitim eksikliklerinin giderilmesi yer almaktadır.

Şirketimizin Uygunluk Programı ile bu beyanın bir sureti, 855-681-1978 numaralı telefonu arayarak alınabilecektir.

1 Markalar: Kerr Restoratives, Kerr Endodontics, Kerr Rotary, Kerr TotalCare ve Kerr Prevention

 

Metrex

KAPSAMLI UYGUNLUK PROGRAMI BEYANI

 

1 Temmuz 2021,

Metrex en yüksek iş ahlakı ve etik kuralları standartları uyarınca iş yapmayı taahhüt etmektedir. Etik ve uyumlu davranışlarla elde etmiş olduğumuz itibarımızı, değerli bir kurumsal varlık olarak görüyoruz. Metrex’in her bir çalışanına, bu varlığın korunması ve güçlendirilmesi sorumluluğu verilmiştir.

Metrex, Şirketin ABD sağlık çalışanları ve ilişkili organizasyonları ile olan etkileşimlerine dair belirli kısıtlamalar ve bildirim gereklilikleri getirmekte olan ABD federal ve eyalet yasa ve yönetmeliklerine riayet etmeyi taahhüt etmektedir. Şirket, bu hususta en önemlisi olan Federal Doktor Ödemeleri Sunshine Yasası uyarınca, ABD Sağlık Bakım ve Sağlık Yardım Hizmetleri Merkezine, ABD doktorları ile eğitim hastanelerine sağlanan ödemeler ile diğer bedel transferleri hakkında, yıllık esas üzerinden rapor sunmakla yükümlüdür. Bu şeffaflık yasası kapsamında bildirime tabi olan ödeme tipleri arasında, bu şekilde bir sınırlandırma olmaksızın, danışmanlık ücretleri, yemek, seyahat, hayırseverlik bağışları, klinik deney ve araştırmalara yönelik ödemeler ve doktor eğitim materyalleri yer almaktadır. Şirket, bu ödemeler ile bedel transferlerini, ABD yasa ve yönetmelikleri uyarınca talep edildiği üzere, izleme ve rapor etme yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimiz, ABD federal ve eyalet şeffaflık yasaları kapsamındaki yükümlülüklere riayet edilmesinin yanı sıra, California Sağlık ve Güvenlik Yasası, Bölüm 104, Kısım 15, Alan 8, Madde 119400-119402 (“Kanun”) hükümleri uyarınca, dental/tıbbi cihaz üreticisine uygulanabilecek olan Kanun gerekliliklerine dair iyi niyetli anlayışımıza istinaden, bir Uygunluk Programı tesis etmiştir. Şirketimiz, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı Genel Müfettişlik Dairesi tarafından yayınlanan (ve tıbbi cihaz üreticilerine yönelik olduğu açıkça belirtilen) Farmasötik Üreticileri İçin Uygunluk Programında yer almakta olan gerekliliklere uygun bir Uygunluk Programı da geliştirmiştir. Uygunluk Programımızda, Şirketimizin büyüklüğü, kurumsal yapısı, dental/tıbbi cihaz üreticisi olarak işlerimizin niteliği dikkate alınmak suretiyle gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Tıbbi cihaz endüstrisi, AdvaMed Sağlık Çalışanları İle Etkileşimlere Dair Etik Kurallarında (“AdvaMed Kuralları”) yer alan temellere dayanmaktadır ve Şirketimizin Uygunluk Programı da bu temellere uygun olarak tasarlanmıştır. AdvaMed Kuralları, tıbbi cihaz endüstrisi tarafından tesis edilmiş, gönüllülük esasına dayanan etik kurallardır. Temel olarak, Amerika Farmasötik Araştırma Kurumları ve Üreticilerinin Sağlık Çalışanları İle Etkileşimlerine İlişkin Yasa ile benzerlik göstermekle birlikte, tıbbi cihaz üreticileri ile sağlık çalışanları arasındaki benzersiz etkileşimleri yansıtmaktadır.

İlgili politikaların kabul edilmesi çalışanların uygunsuz davranışlarının tamamen ortadan kaldıracağına dair bir garanti sağlamamaktadır, ancak Şirketimiz çalışanlarından Davranış Kurallarımıza, sağlık uygunluk politikalarını ve AdvaMed Yasasını desteklemek üzere kabul edilen diğer politikalara riayet etmelerini beklemektedir. Ayrıca, Uygunluk Programımız ihlallerin tespit edilip önlenmesi için tasarlanmıştır. Şirketimiz, yasa ya da şirket politikalarının olası ihlalleri hakkında bilgi alması durumunda, uygun olan yerlerde, gelecekte meydana gelebilecek olası ihlalleri önlemek üzere, bu hususu soruşturacak, disiplin işlemlerini gerçekleştirecek ve/veya düzeltici faaliyetleri uygulayacaktır. Uygunluk Programımızın bu açıklaması, uygulamış olduğumuz planı yansıtmaktadır. İyileştirmeler yapmak için programı periyodik olarak yeniden değerlendireceğiz ve gerekmesi durumunda ilgili unsurları açıklığa kavuşturacağız. Şirketimiz, müşterileri, çalışanları, paydaşları, iş topluluğu ve eyalet ile federal hükümetlerle olan ilişkilerinde, her zaman en yüksek iş ahlak ve davranış kuralları ve gerekliliklerini sürdürüp uygulamayı taahhüt etmektedir.

Yıllık Kapsamlı Uygunluk Programı Açıklaması

 

California Sağlık ve Güvenlik Yasası Madde 119400-119402

I. Metrex Uygunluk Programı Genel Açıklaması

A. Liderlik ve Yapı

 

Şirketimizin Uygunluk Programı Metrex Uygunluk Departmanı tarafından geliştirilmiştir. Şirketimiz, düzenli Uygunluk Komitesi toplantıları gerçekleştirilmektedir ve kurumsal uygunluk departmanı tarafından denetlenip izlenmektedir.

B. Politikalar ve Prosedürler

 

Şirketimiz, yüksek etik standartlarını uygulayan ve tabi olunan yasalar, yönetmelikler ve endüstri davranış kuralları kapsamındaki sağlık uygunluk yükümlülüklerini karşılayan yazılı politikalar ve prosedürler düzenlemiş ve uygulamaktadır. Bütün Şirket çalışanları bu politikalar kapsamındadır ve bu politikalar uygunluk, bir istihdam koşuludur.

Bu politikalardan biri de 2018 yılında revize edilip güncellenmiş olan Envista Davranış Kurallarıdır. Çalışanlardan her biri, yıllık esas üzerinden, söz konusu Davranış Kurallarını okuduğunu, anladığını ve uygunluk sağlamayı kabul ettiğini onaylamakla ve bilgisi kapsamında bulunan, şüphelenilen ya da fili etik ya da uygunluk sorunlarını, endişelerini ya da ihlallerini açıklamakla yükümlüdür.

Şirketimizin, California’da yerleşik satış uzmanları bulunmaktadır. Şirket, bu satış uzmanları yoluyla ve diğer şekillerde, California sağlık bakım hizmeti sağlayıcılarıyla promosyon faaliyetleri düzenlemektedir. Şirket, reçeteye tabi ürünleri reçete etmek üzere California eyaleti tarafından lisans verilen kişiler, tıp öğrencileri ve ilaç formül komitesi üyeleri dahil olmak üzere, California tıp ve sağlık çalışanı başına yapılan promosyon harcamasına 1.500 $ tutarında yıllık bir limit getirmiştir.

C. Eğitim ve Kurslar

 

Bütün satış, pazarlama ve araştırma-geliştirme çalışanları için etik ve uygunluk eğitimleri sağlıyoruz. Davranış Kurallarımız, şirket politikaları ve tabi olunan uygunluk yasaları, yönetmelikleri ve endüstri kuralları hakkında eğitim veriyoruz. Yeni çalışanlara eğitim sağlıyor, ilk satış eğitimi planlarımıza uygunluk eğitimi konusunu dahil ediyor ve gerek yıllık gerekse tek seferlik uygunluk eğitimleri sağlıyoruz. Şirket toplantılarında uygunluk rehberliği sağlıyoruz ve çalışanlardan gelen uygunluk sorularını cevaplıyoruz.

D. Uygunluk Bildirimleri

 

Şirketimiz, herkesin gerek coğrafi gerekse operasyonel sınırlar boyunca açık tartışma kültürünü teşvik edip benimsediği bir çalışma ortamı kurup sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Çalışanlar, etik ve uygunluk sorunlarının çözümünde rehberlik aramaları için teşvik edilmektedirler. Bu rehberliği doğrudan Uygunluk Departmanından elde edebileceklerdir. Şüphelenilen ya da fiili, etik olmayan ya da uygun olmayan davranışları, yasa ve yönetmelik ihlallerini ve Davranış Kuralları ile şirket politikaları ihlallerini bildirmekle yükümlüdürler. Çalışanların ve üçüncü tarafların bu bildirimleri, kimliklerini saklı tutmak suretiyle ve misilleme tehdidi bulunmaksızın, yapabilecekleri, bağımsız, üçüncü tarafça işletilen bir Uygunluk Yardım Hattına erişim sağlanmaktadır (www.envistaintegrity.com/).

E. Denetim ve İzleme

 

Şirketimiz, süreçleri ile uygulamalarını geliştirmek üzere potansiyel sorunlar ile fırsatları tespit edip gereken şekilde harekete geçmek üzere, uygunluk eksikliği analizleri, süreç gözden geçirmeleri ve veri analizleri gerçekleştirmektedir. Bunlar, yeni ve revize politikaları, yeni eğitim ve iletişim girişimleri ile düzeltici faaliyetlerin geliştirilmesini sağlayan Uygunluk Departmanı ile işletme arasında yer alan işbirliği kapsamındaki çabalar niteliğindedir.

F. Olası İhlallere Yönelik Soruşturmalar ve Müdahaleler

 

Uygunluk Departmanımız, potansiyel yasa, yönetmelik, endüstri kuralları, Davranış Kuralları ve şirket politikaları ihlallerini tespit etmek üzere, şirket fonksiyonları ve faaliyetlerini izlemektedir. Potansiyel ihlaller derhal ve kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır ve uygun düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

G. Düzeltici Faaliyet

 

Şirketimiz, tespit edilen bir ihlale karşı sağlanacak uygun müdahalenin tespiti sürecinde, düzeltici faaliyete yönelik muhtelif seçenekleri değerlendirir. Bu seçenekler arasında, ihlale ve işten çıkarmaya kadar varan disiplin işlemlerinin uygulanmasına yol açmış ya da bu sürece katkıda bulunmuş olabilecek politika, uygulama ya da eğitim eksikliklerinin giderilmesi yer almaktadır.

Şirketimizin Uygunluk Programı ile bu beyanın bir sureti, 855-681-1978 numaralı telefonu arayarak alınabilecektir.

 

 

 

 

 

Ormco

KAPSAMLI UYGUNLUK PROGRAMI BEYANI

 

1 Temmuz 2021,

Ormco 1 en yüksek iş ahlakı ve etik kuralları standartları uyarınca iş yapmayı taahhüt etmektedir. Etik ve uyumlu davranışlarla elde etmiş olduğumuz itibarımızı, değerli bir kurumsal varlık olarak görüyoruz. Ormco’nun her bir çalışanına, bu varlığın korunması ve güçlendirilmesi sorumluluğu verilmiştir.

Ormco, Şirketin ABD sağlık çalışanları ve ilişkili organizasyonları ile olan etkileşimlerine dair belirli kısıtlamalar ve bildirim gereklilikleri getirmekte olan ABD federal ve eyalet yasa ve yönetmeliklerine riayet etmeyi taahhüt etmektedir. Şirket, bu hususta en önemlisi olan Federal Doktor Ödemeleri Sunshine Yasası uyarınca, ABD Sağlık Bakım ve Sağlık Yardım Hizmetleri Merkezine, ABD doktorları ile eğitim hastanelerine sağlanan ödemeler ile diğer bedel transferleri hakkında, yıllık esas üzerinden rapor sunmakla yükümlüdür. Bu şeffaflık yasası kapsamında bildirime tabi olan ödeme tipleri arasında, bu şekilde bir sınırlandırma olmaksızın, danışmanlık ücretleri, yemek, seyahat, hayırseverlik bağışları, klinik deney ve araştırmalara yönelik ödemeler ve doktor eğitim materyalleri yer almaktadır. Şirket, bu ödemeler ile bedel transferlerini, ABD yasa ve yönetmelikleri uyarınca talep edildiği üzere, izleme ve rapor etme yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimiz, ABD federal ve eyalet şeffaflık yasaları kapsamındaki yükümlülüklere riayet edilmesinin yanı sıra, California Sağlık ve Güvenlik Yasası, Bölüm 104, Kısım 15, Alan 8, Madde 119400-119402 (“Kanun”) hükümleri uyarınca, dental/tıbbi cihaz üreticisine uygulanabilecek olan Kanun gerekliliklerine dair iyi niyetli anlayışımıza istinaden, bir Uygunluk Programı tesis etmiştir. Şirketimiz, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı Genel Müfettişlik Dairesi tarafından yayınlanan (ve tıbbi cihaz üreticilerine yönelik olduğu açıkça belirtilen) Farmasötik Üreticileri İçin Uygunluk Programında yer almakta olan gerekliliklere uygun bir Uygunluk Programı da geliştirmiştir. Uygunluk Programımızda, Şirketimizin büyüklüğü, kurumsal yapısı, dental/tıbbi cihaz üreticisi olarak işlerimizin niteliği dikkate alınmak suretiyle gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Tıbbi cihaz endüstrisi, AdvaMed Sağlık Çalışanları İle Etkileşimlere Dair Etik Kurallarında (“AdvaMed Kuralları”) yer alan temellere dayanmaktadır ve Şirketimizin Uygunluk Programı da bu temellere uygun olarak tasarlanmıştır. AdvaMed Kuralları, tıbbi cihaz endüstrisi tarafından tesis edilmiş, gönüllülük esasına dayanan etik kurallardır. Temel olarak, Amerika Farmasötik Araştırma Kurumları ve Üreticilerinin Sağlık Çalışanları İle Etkileşimlerine İlişkin Yasa ile benzerlik göstermekle birlikte, tıbbi cihaz üreticileri ile sağlık çalışanları arasındaki benzersiz etkileşimleri yansıtmaktadır.

İlgili politikaların kabul edilmesi çalışanların uygunsuz davranışlarının tamamen ortadan kaldıracağına dair bir garanti sağlamamaktadır, ancak Şirketimiz çalışanlarından Davranış Kurallarımıza, sağlık uygunluk politikalarını ve AdvaMed Yasasını desteklemek üzere kabul edilen diğer politikalara riayet etmelerini beklemektedir. Ayrıca, Uygunluk Programımız ihlallerin tespit edilip önlenmesi için tasarlanmıştır. Şirketimiz, yasa ya da şirket politikalarının olası ihlalleri hakkında bilgi alması durumunda, uygun olan yerlerde, gelecekte meydana gelebilecek olası ihlalleri önlemek üzere, bu hususu soruşturacak, disiplin işlemlerini gerçekleştirecek ve/veya düzeltici faaliyetleri uygulayacaktır. Uygunluk Programımızın bu açıklaması, uygulamış olduğumuz planı yansıtmaktadır. İyileştirmeler yapmak için programı periyodik olarak yeniden değerlendireceğiz ve gerekmesi durumunda ilgili unsurları açıklığa kavuşturacağız. Şirketimiz, müşterileri, çalışanları, paydaşları, iş topluluğu ve eyalet ile federal hükümetlerle olan ilişkilerinde, her zaman en yüksek iş ahlak ve davranış kuralları ve gerekliliklerini sürdürüp uygulamayı taahhüt etmektedir.

Yıllık Kapsamlı Uygunluk Programı Açıklaması

 

California Sağlık ve Güvenlik Yasası Madde 119400-119402

I. Ormco Uygunluk Programı Genel Açıklaması

A. Liderlik ve Yapı

 

Şirketimizin Uygunluk Programı Ormco Uygunluk Departmanı tarafından geliştirilmiştir. Şirketimiz, düzenli Uygunluk Komitesi toplantıları gerçekleştirilmektedir ve kurumsal uygunluk departmanı tarafından denetlenip izlenmektedir.

B. Politikalar ve Prosedürler

 

Şirketimiz, yüksek etik standartlarını uygulayan ve tabi olunan yasalar, yönetmelikler ve endüstri davranış kuralları kapsamındaki sağlık uygunluk yükümlülüklerini karşılayan yazılı politikalar ve prosedürler düzenlemiş ve uygulamaktadır. Bütün Şirket çalışanları bu politikalar kapsamındadır ve bu politikalar uygunluk, bir istihdam koşuludur.

Bu politikalardan biri de 2018 yılında revize edilip güncellenmiş olan Envista Davranış Kurallarıdır. Çalışanlardan her biri, yıllık esas üzerinden, söz konusu Davranış Kurallarını okuduğunu, anladığını ve uygunluk sağlamayı kabul ettiğini onaylamakla ve bilgisi kapsamında bulunan, şüphelenilen ya da fili etik ya da uygunluk sorunlarını, endişelerini ya da ihlallerini açıklamakla yükümlüdür.

Şirketimizin, California’da yerleşik satış uzmanları bulunmaktadır. Şirket, bu satış uzmanları yoluyla ve diğer şekillerde, California sağlık bakım hizmeti sağlayıcılarıyla promosyon faaliyetleri düzenlemektedir. Şirket, reçeteye tabi ürünleri reçete etmek üzere California eyaleti tarafından lisans verilen kişiler, tıp öğrencileri ve ilaç formül komitesi üyeleri dahil olmak üzere, California tıp ve sağlık çalışanı başına yapılan promosyon harcamasına 5.000 $ tutarında yıllık bir limit getirmiştir.

C. Eğitim ve Kurslar

 

Bütün satış, pazarlama ve araştırma-geliştirme çalışanları için etik ve uygunluk eğitimleri sağlıyoruz. Davranış Kurallarımız, şirket politikaları ve tabi olunan uygunluk yasaları, yönetmelikleri ve endüstri kuralları hakkında eğitim veriyoruz. Yeni çalışanlara eğitim sağlıyor, ilk satış eğitimi planlarımıza uygunluk eğitimi konusunu dahil ediyor ve gerek yıllık gerekse tek seferlik uygunluk eğitimleri sağlıyoruz. Şirket toplantılarında uygunluk rehberliği sağlıyoruz ve çalışanlardan gelen uygunluk sorularını cevaplıyoruz.

D. Uygunluk Bildirimleri

 

Şirketimiz, herkesin gerek coğrafi gerekse operasyonel sınırlar boyunca açık tartışma kültürünü teşvik edip benimsediği bir çalışma ortamı kurup sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Çalışanlar, etik ve uygunluk sorunlarının çözümünde rehberlik aramaları için teşvik edilmektedirler. Bu rehberliği doğrudan Uygunluk Departmanından elde edebileceklerdir. Şüphelenilen ya da fiili, etik olmayan ya da uygun olmayan davranışları, yasa ve yönetmelik ihlallerini ve Davranış Kuralları ile şirket politikaları ihlallerini bildirmekle yükümlüdürler. Çalışanların ve üçüncü tarafların bu bildirimleri, kimliklerini saklı tutmak suretiyle ve misilleme tehdidi bulunmaksızın, yapabilecekleri, bağımsız, üçüncü tarafça işletilen bir Uygunluk Yardım Hattına erişim sağlanmaktadır (www.envistaintegrity.com/).

E. Denetim ve İzleme

 

Şirketimiz, süreçleri ile uygulamalarını geliştirmek üzere potansiyel sorunlar ile fırsatları tespit edip gereken şekilde harekete geçmek üzere, uygunluk eksikliği analizleri, süreç gözden geçirmeleri ve veri analizleri gerçekleştirmektedir. Bunlar, yeni ve revize politikaları, yeni eğitim ve iletişim girişimleri ile düzeltici faaliyetlerin geliştirilmesini sağlayan Uygunluk Departmanı ile işletme arasında yer alan işbirliği kapsamındaki çabalar niteliğindedir.

F. Olası İhlallere Yönelik Soruşturmalar ve Müdahaleler

 

Uygunluk Departmanımız, potansiyel yasa, yönetmelik, endüstri kuralları, Davranış Kuralları ve şirket politikaları ihlallerini tespit etmek üzere, şirket fonksiyonları ve faaliyetlerini izlemektedir. Potansiyel ihlaller derhal ve kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır ve uygun düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

G. Düzeltici Faaliyet

 

Şirketimiz, tespit edilen bir ihlale karşı sağlanacak uygun müdahalenin tespiti sürecinde, düzeltici faaliyete yönelik muhtelif seçenekleri değerlendirir. Bu seçenekler arasında, ihlale ve işten çıkarmaya kadar varan disiplin işlemlerinin uygulanmasına yol açmış ya da bu sürece katkıda bulunmuş olabilecek politika, uygulama ya da eğitim eksikliklerinin giderilmesi yer almaktadır.

Şirketimizin Uygunluk Programı ile bu beyanın bir sureti, 855-681-1978 numaralı telefonu arayarak alınabilecektir.

1 Markalar: Allesee Orthodontic Appliances