AB140: 12 FG shank holes

Bur Blocks

Bur block

 

 

Bur Blocks

Bur Block 12 FG Black
AB140-1BBur Block 12 FG Black
Bur Block 12 FG Blue
AB140-1UBur Block 12 FG Blue